Eva Maria Eder (90)

† 14. November 2022, Sankt Johann im Pongau