Franziska Glechner (84)

† 24. Oktober 2020, Straßwalchen