Johann Aigner (82)

† 15. Mai 2023, Salzburg Kfz-Elektriker i.R.