Josef Mayr (94)

† 02. November 2022, Sankt Johann im Pongau ehem. Bauer vom Thanngut