Josef Schernthaner (98)

† 09. Oktober 2021, Taxenbach "Oberthannbauer"