Karl Hofmann (84)

† 09. Mai 2022, Salzburg KFZ-Mechaniker i. R.