Katharina Gsenger (94)

† 01. Februar 2023, Abtenau