Maria Strobl (93)

† 17. Mai 2022, Thalgau geb. Reiter

Parte