Maria Theresia Micheli (80)

† 15. November 2022, Thalgau Postbeamtin i. R.