Pauline Rehrl (67)

† 07. Mai 2021, Salzburg Landwirtin i. R.